Long Tom Monument

THIS MONUMENT WAS ERECTED ON BEHALF OF THE

PEOPLE OF THE MOUNTAIN BY THE HAENERTSBURG

LOCAL AREA COMMITTEE AS A SYMBOL OF PEACE.

HIERDIE MONUMENT IS NAMENS DIE MENSE VAN DIE

BERG DEUR DIE PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEE VAN

HAENERTSBURG AS SIMBOOL VAN VREDE OPGERIG.

SEGOPOTŠO SE SE HLOMILWE LEGATONG LA BADUDI

BA THABA YA BJATLADI, KE LEKGOTLA LA TIKOLOGO

LA BJATLADI, BJALO KA SEKA SA KHUTŠO.

CONCEPT AND DESIGN

BEPLANNING EN ONTWERP                                         LOUIS CHANGUION

MMEAKANYI LE MOKGORATSELA