Long Tom Monument

THIS MONUMENT WAS ERECTED ON BEHALF OF THE PEOPLE OF THE MOUNTAIN BY THE HAENERTSBURG LOCAL AREA COMMITTEE AS A SYMBOL OF PEACE. HIERDIE MONUMENT IS NAMENS DIE MENSE VAN DIE BERG DEUR DIE PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEE VAN HAENERTSBURG AS SIMBOOL VAN VREDE OPGERIG. SEGOPOTŠO SE SE HLOMILWE LEGATONG LA BADUDI BA THABA YA BJATLADI, KE […]